درباره ما

انواع چوب عالی و با کیفیت با قیمت های بسیار مناسب در این مجموعه خرید و فروش می شود.
چوب پالونیا به تازگی در بعضی از نقاط کشورکاشته شده است وبا توجه به کیفیت خوب چوب آن در صنعت مبل سازی مورد استفاده قرار می گیرد. و همچنین از شاخ وبرگ آن به صورت علوفه دام استفاده می شود.
ما در این مجموعه انواع انواع مختلف چوب را با قیمتهای بسیار مناسب تامین می کنیم وهمچنین آماده خرید این محصولات هم هستیم.
نام ونام خانوادگی: توحید شجاعی اصل